Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

In verband met de overheidsmaatregelen, in het kader van de Coronacrisis, zijn al onze activiteiten opgeschort.Welkom op de website van de Algemene Stichting Activiteiten en Belangenbehartiging  Senioren in de Noordoostpolder

StABS-NOP, zoals we de naam van onze organisatie gemakshalve afkorten.


StABS-NOP (voorheen ANBO-afdeling Noordoostpolder) is een actieve, gezellige en strijdbare groep mensen, die zowel de belangen van senioren als het bieden van mogelijkheden voor onderlinge contacten hoog in het vaandel heeft staan.

Met een informatiebulletin, een website, een digitale nieuwsbrief, voorlichting- en ontspanningsmiddagen, één- en meerdaagse reizen, multidisciplinair overleg, hulp en advies aan leden met vragen  proberen we die doelen te bereiken. 

Op deze website en in ons informatiebulletin (het bekende gele boekje) kunt u lezen wat u van ons mag verwachten: ons programma, een overzicht van onze activiteiten (waaronder de reizen), nieuws, tips en vele adressen van bedrijven/organisaties met korting in de Noordoostpolder. 

Daarnaast houden we u op de hoogte van onze plaatselijke activiteiten en allerlei lokale en landelijke ontwikkelingen. Bovendien zijn we beschikbaar om, binnen ons vermogen, advies en hulp te bieden.

-------------------------------------


Privacy informatie

U ontvangt dit bericht omdat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. In de gehele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. 

Tien maal per jaar bezorgen wij bij u het Informatiebulletin voor ANBO-leden Noordoostpolder (‘gele boekje’) Soms hebben wij een speciale vraag of willen wij u bijpraten en dat doen wij dan door middel van een digitale Nieuwsbrief.
 
Zonder uw toestemming kunnen wij u een Nieuwsbrief over StABS-NOP niet meer toesturen. Indien u hier bezwaar tegen hebt dan graag uw reactie. Zonder tegenbericht gaan wij er van uit dat u akkoord bent met het mogen toesturen van een StABS-NOP Nieuwsbrief. Opgemerkt is dat u ook op een later tijdstip aan kunt geven van toezending af te zien. 
 
Uw e-mailgegevens maken deel uit van de ledenregistratie van ANBO. 

Het beheer daarvan voldoet aan de eisen van de AVG. Uiteraard delen wij uw gegevens niet met derden. 
 
Voor meer informatie over de AVG zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg  
 
Vertrouwende u hiermede te hebben geïnformeerd en uw eventuele bericht afwachtend, met vriendelijke groet, 
 
Clemens Briët voorzitter