Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Beste StABS / ANBO leden,

Het is vandaag 5 januari 2021. Zojuist hebben wij voor het eerst vergaderd via beeldbellen. Wie een jaar geleden dit aan ons had voorgesteld werd waarschijnlijk raar aangekeken.

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Je hoort op dit moment veel om je heen dat 2020 een bijzonder jaar was. En dat was het.

Het begon nog normaal. In januari werd genoten van ons Nieuwjaarsconcert en in februari volgde de jaarlijkse toneelmiddag. Inmiddels werd de wereld opgeschrikt door een gevaarlijk virus en ook in Nederland besloot men tot verregaande maatregelen. Tot de dag van vandaag leidt dit tot een maatschappelijke ontwrichting. Daardoor kwamen ook onze activiteiten helaas tot stilstand.

2020 bracht ook veel verdriet binnen onze eigen gemeenschap. In maart moest één van onze bestuursleden door het COVID-19 virus afscheid nemen van zijn broer en kort daarna zijn schoonzus.

Ook ons bestuur kreeg met verdrietige omstandigheden te maken. In augustus overleed plotseling ons gewaardeerd bestuurslid Sander Doeser. Vorige maand overleed ons gewaardeerd bestuurslid Piet van der Lucht.

De laatste weken staat de krant vol met overlijdensadvertenties waaronder ook ANBO leden. Dat komt door ziekte, ouderdom of Corona. Bij deze onze deelneming en sterkte gewenst aan hen die dichtbij hen stonden.

Naast alle akeligheden zijn er ook lichtpuntjes:

Maandenlang deden wij een oproep voor vrijwilligers om deel te gaan nemen in ons bestuur. We zijn heel blij dat 2 mensen gehoor hebben gegeven aan onze vraag. Mevrouw Appie Hiddema en de heer Adolf Bessenbinders willen graag de komende maanden met StABS kennismaken en met ons mee vergaderen. Over een paar maanden kan dan besloten worden of zij definitief bestuurslid willen worden.

Op dit moment liggen onze activiteiten (nog) stil. Maar één activiteit is altijd gebleven n.l. de informatievoorziening. We danken onze redacteur en de bezorgers die voor continuïteit hebben gezorgd.

We hopen en verwachten dat we in de loop van het jaar de draad weer kunnen oppakken. Dat we b.v. weer gezellig bingo kunnen spelen en op reis kunnen gaan.

Rest mij nog u en uw dierbaren een voorspoedig en vooral gezond 2021 te wensen!

Clemens Briët (voorzitter)