Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 


Ø Dankjewel Adrie Orie !!!

Over activiteiten gesproken! Meer dan 20 jaar lang, tien keer per jaar, door weer en wind, konden wij rekenen op de inzet van de heer Adrie Orie. Hij was de man die alle boekjes bij alle bezorgers in Emmeloord en in de dorpen bracht.

Soms waren er bezorgers niet thuis en zorgde hij ervoor dat hij de boekjes op een veilige en droge plek kon achterlaten.

Voor de wijkbezorgers was Adrie een bekend en gezellig persoon. Om persoonlijke redenen heeft hij aangegeven om nu te willen stoppen. Wij begrijpen dat maar vinden het uiteraard erg jammer. Wij zijn Adrie Orie zeer erkentelijk voor al dat belangrijke werk en wensen hem nog vele gezonde jaren toe. Uiteraard is ook voor een kleine attentie gezorgd.

Gelukkig waren de heer Harmen en mevrouw  Rieme de Jong uit Kraggenburg bereid om de taken van de heer Orie voor het grootste gedeelte over te nemen. Alvast succes en onze dank hiervoor! 


In memoriam

Op 20 september jl. bereikte ons het droevige bericht dat onze penningmeester en collega-bestuurslid Remment Balk is overleden. Remment was al een jaar of vijf onder behandeling voor een ernstige ziekte. Heel langzaam werd zijn gezondheid minder en na een kort ziekbed is hij overleden. Hij is slechts 75 jaar geworden.

Remment werd in 2008 gekozen om in het Algemeen Bestuur van de afdeling ANBO Noordoostpolder plaats te nemen in de functie van penningmeester, tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de afdeling. De afdeling ANBO-NOP groeide en bloeide in die jaren en dat bracht veel financieel werk met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een ‘dagreisje’ waarvoor dan zo’n 200 betalingen binnenkomen!

Vanwege de landelijke problemen binnen ANBO rond 2015 had hij veel werk aan begrotingen, betalingen, declaraties, etc.

De afdeling ANBO-NOP werd opgeheven en wij gingen eind 2016 door als StABS – NOP. Ook daar deed Remment als penningmeester, tot zijn overlijden, de financiële administratie voor. Altijd tiptop in orde!

Daarnaast werkte hij maandelijks mee aan de productie van dit bulletin, was hij één van onze bezorgers en was intensief betrokken met alle werkzaamheden binnen het bestuur.

Ondanks zijn ziekte, waar hij liever zo min mogelijk over sprak en – nog liever – zo min mogelijk over liet blijken, is hij zijn vrijwilligerswerk blijven uitvoeren.

Een aimabele man; ondersteunend maar op de achtergrond blijvend. Iemand die je kunt vertrouwen; een man van weinig woorden echter altijd meedenkend en meedoend. Een fijne vriend en een zeer, zeer goede collega! Wij zullen Remment heel erg missen.

Wij wensen zijn vrouw Kitty en de familie veel sterkte met dit verlies.


Beste StABS / ANBO leden,

Het is vandaag 5 januari 2021. Zojuist hebben wij voor het eerst vergaderd via beeldbellen. Wie een jaar geleden dit aan ons had voorgesteld werd waarschijnlijk raar aangekeken.

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Je hoort op dit moment veel om je heen dat 2020 een bijzonder jaar was. En dat was het.

Het begon nog normaal. In januari werd genoten van ons Nieuwjaarsconcert en in februari volgde de jaarlijkse toneelmiddag. Inmiddels werd de wereld opgeschrikt door een gevaarlijk virus en ook in Nederland besloot men tot verregaande maatregelen. Tot de dag van vandaag leidt dit tot een maatschappelijke ontwrichting. Daardoor kwamen ook onze activiteiten helaas tot stilstand.

2020 bracht ook veel verdriet binnen onze eigen gemeenschap. In maart moest één van onze bestuursleden door het COVID-19 virus afscheid nemen van zijn broer en kort daarna zijn schoonzus.

Ook ons bestuur kreeg met verdrietige omstandigheden te maken. In augustus overleed plotseling ons gewaardeerd bestuurslid Sander Doeser. Vorige maand overleed ons gewaardeerd bestuurslid Piet van der Lucht.

De laatste weken staat de krant vol met overlijdensadvertenties waaronder ook ANBO leden. Dat komt door ziekte, ouderdom of Corona. Bij deze onze deelneming en sterkte gewenst aan hen die dichtbij hen stonden.

Naast alle akeligheden zijn er ook lichtpuntjes:

Maandenlang deden wij een oproep voor vrijwilligers om deel te gaan nemen in ons bestuur. We zijn heel blij dat 2 mensen gehoor hebben gegeven aan onze vraag. Mevrouw Appie Hiddema en de heer Adolf Bessenbinders willen graag de komende maanden met StABS kennismaken en met ons mee vergaderen. Over een paar maanden kan dan besloten worden of zij definitief bestuurslid willen worden.

Op dit moment liggen onze activiteiten (nog) stil. Maar één activiteit is altijd gebleven n.l. de informatievoorziening. We danken onze redacteur en de bezorgers die voor continuïteit hebben gezorgd.

We hopen en verwachten dat we in de loop van het jaar de draad weer kunnen oppakken. Dat we b.v. weer gezellig bingo kunnen spelen en op reis kunnen gaan.

Rest mij nog u en uw dierbaren een voorspoedig en vooral gezond 2021 te wensen!

Clemens Briët (voorzitter)